Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

  Η Χοροκινητική Θεραπεία βασίζεται στην κινητική αλληλεπίδραση και στην σωματική έκφραση, ενώ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, τα οποία είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να...
Dance Movement Psychotherapy Group 27/11

Dance Movement Psychotherapy Group 27/11

Όπου η ψυχή συναντά το σώμα: θα έρθουμε σε επαφή με τον/την εαυτό/ή μας προκειμένου να τον/ην καταλάβουμε και να τον/την εκφράσουμε. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βάλουμε σε λόγια το τι αισθανόμαστε. Η Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην επίλυση των εσωτερικών...
Dance Movement Psychotherapy Group 15/10

Dance Movement Psychotherapy Group 15/10

Στη δεύτερη συνάντηση χοροκινητικής ψυχοθεραπείας θα έρθουμε άλλη μία φορά σε επαφή με τον/την εαυτό/ή μας προκειμένου να τον καταλάβουμε και να τον / την εκφράσουμε. Η Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην επίλυση των εσωτερικών μας συγκρούσεων, στην...
Dance Movement Psychotherapy 3/6

Dance Movement Psychotherapy 3/6

Η χοροκινητική ψυχοθεραπεία ανήκει στις θεραπείες μέσω της τέχνης (Creative Arts Therapies). Mας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε τον/την εαυτό/ή μας. Συμβάλλει στην επίλυση των εσωτερικών μας συγκρούσεων, στην...