Η χοροκινητική ψυχοθεραπεία ανήκει στις θεραπείες μέσω της τέχνης (Creative Arts Therapies).
Mας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε τον/την εαυτό/ή μας.
Συμβάλλει στην επίλυση των εσωτερικών μας συγκρούσεων, στην αυτό-ανακάλυψη και στην ολοκλήρωση μας.
Βασίζεται στην αμφίδρομη σχέση σώματος & νου και τοποθετεί στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας τη μη-λεκτική έκφραση μέσω μιας σωματικής, χοροκινητικής εμπειρίας.
Η συνάντηση / συνεδρία ξεκινά με το ελεύθερο μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων μας.
Ακολουθεί η ενεργοποίηση του σώματος μέσα από ένα καθοδηγούμενο «ζέσταμα» που αποτελείται από απλές κινήσεις του σώματος.
σειρά παίρνει η εξερεύνηση & η έκφραση του εαυτού & της εαυτής δημιουργικά, χρησιμοποιώντας κίνηση & χορό που βασίζονται στον προσωπικό αυτοσχεδιασμό.
Μέσω αυτού, το άτομο καλείται μέσα από ένα δικό του κινητικό λεξιλόγιο να φέρει το ασυνείδητο στο συνειδητό με συμβολικές κινήσεις.
Επαναβιώνει τη ζωή του εμπλουτίζοντας την με αυθόρμητη κίνηση, φωνήματα, μελωδίες και χορό σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο.
Η συνάντηση ολοκληρώνεται με συζήτηση και τη διατύπωση σκέψεων & συναισθημάτων που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης μας.
Το εργαστήριο στοχεύει σε μια πρώτη σφαιρική γνωριμία με την χοροκινητική ψυχοθεραπεία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες διαδικασίες ή εμπειρία στον χορό, καθώς στόχος του δεν είναι η δημιουργία κινητικών μορφών, αλλά η γνωριμία του εαυτού & της εαυτής μας μέσω του χορού και της κίνησης.
_χρόνος
παρασκευή 3/6, 18.00 – 20.00
_τόπος
transcendance – αγωγός τέχνης
Συμμετοχή με ελεύθερη συνεισφορά
ινφο : 6980980314 //
mpoimenid@gmail.com