ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Η Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης (Dance Movement Psychotherapy) είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και την αλλαγή. Αποτελεί μια ολιστική θεραπεία, όπου το μυαλό...
Dance Movement Psychotherapy Open Group

Dance Movement Psychotherapy Open Group

Κυριακάτικη Ομάδα Ψυχοθεραπείας μέσω Κίνησης και Χορού. η Ψυχοθεραπεία μέσω Κίνησης και Χορού ανήκει στις θεραπείες μέσω της τέχνης (Creative Arts Therapies). μας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε τον/την εαυτό/ή μας....
Dance Movement Psychotherapy Open Group

Dance Movement Psychotherapy Open Group

Κυριακούλα με Ομάδα Ψυχοθεραπείας μέσω Κίνησης και Χορού. Η Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης (Dance Movement Psychotherapy) είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και...
Dance Movement Psychotherapy Open Group

Dance Movement Psychotherapy Open Group

Η Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης (Dance Movement Psychotherapy) είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και την αλλαγή. Αποτελεί μια ολιστική θεραπεία, όπου το μυαλό...
Dance Movement Psychotherapy Open Group

Dance Movement Psychotherapy Open Group

Η Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης (Dance Movement Psychotherapy) είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και την αλλαγή. Αποτελεί μια ολιστική θεραπεία, όπου το μυαλό...
Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

  Η Χοροκινητική Θεραπεία βασίζεται στην κινητική αλληλεπίδραση και στην σωματική έκφραση, ενώ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, τα οποία είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να...