Όπου η ψυχή συναντά το σώμα:

θα έρθουμε σε επαφή με τον/την εαυτό/ή μας προκειμένου να τον/ην καταλάβουμε και να τον/την εκφράσουμε. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βάλουμε σε λόγια το τι αισθανόμαστε.

Η Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην επίλυση των εσωτερικών μας συγκρούσεων, στην αυτό-ανακάλυψη και στην ολοκλήρωση μας ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται η αμφίδρομη σχέση σώματος και νου καθώς και η μη-λεκτική έκφραση.

Η συνάντηση / συνεδρία θα ξεκινήσει με το ελεύθερο μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων μας.

Ακολουθεί η ενεργοποίηση του σώματος μέσα από ένα καθοδηγούμενο «ζέσταμα» που αποτελείται από απλές κινήσεις του σώματος.

Σειρά παίρνει η εξερεύνηση & η έκφραση του εαυτού & της εαυτής δημιουργικά, χρησιμοποιώντας κίνηση & χορό
που βασίζονται στον προσωπικό αυτοσχεδιασμό. μέσω αυτού, το άτομο καλείται μέσα από ένα δικό του κινητικό λεξιλόγιο να φέρει το ασυνείδητο στο συνειδητό με συμβολικές κινήσεις.

Eπαναβιώνει τη ζωή του εμπλουτίζοντας την με αυθόρμητη κίνηση, φωνήματα, μελωδίες και χορό σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο. η συνάντηση ολοκληρώνεται με συζήτηση και τη διατύπωση σκέψεων & συναισθημάτων που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης μας.

Η  συνάντηση στοχεύει στην γνωριμία με την χοροκινητική ψυχοθεραπεία και στην δημιουργία μιας σταθερής ψυχοθεραπευτικής ομάδας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες διαδικασίες ή εμπειρία στον χορό, καθώς
στόχος του η έκφραση και η ανάπτυξη του εαυτού & της εαυτής μας μέσω του χορού και της κίνησης.

Πότε: Κυριακή 27/10, 13.00 – 15.00
Που: transcendance – αγωγός τέχνης

Συμμετοχή με ελεύθερη συνεισφορά

Είναι σημαντικό να κλείσετε την θέση σας και σε περίπτωση ακύρωσης, η ενημέρωση να γίνει 2 μέρες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

ιnfo: 6980980314 // mpoimenid@gmail.com

 

 

Dance movement Psychotherapy group: when soul meets the body

An inductive group therapy session. No need for previous dance experience. The meeting aims not to teach dancing but to provide the space for self-exploration and expansion.

Dance Movement Psychotherapy (DMP) recognises body movement as an expressive instrument of communication and expression. DMP is a relational process in which participant and therapist engage creatively using movements and dance to assist combination of emotional, cognitive, physical, social and spiritual aspects of self.

 

A Dance Movement Psychotherapy session usually begins verbally so you can share your thoughts and feelings. This is followed by a ‘warm-up’ consisting of simple movements to engage the body. After the warming up, you will be given the space to explore, express and process your emotions creatively using props, music and movement. In the end, there is time for discussing the experience and any thoughts or emotions that emerged.

Bio: Maria Poimenidou was born in Xanthi. Dancing has always been an integral part of her life. She completed her studies at the School of Psychology at the Aristotle University Thessaloniki and her Masters in Dance Movement Psychotherapy at Goldsmiths University of London.