Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

Ψυχοθεραπεία Χορού και Κίνησης με Παιδιά

  Η Χοροκινητική Θεραπεία βασίζεται στην κινητική αλληλεπίδραση και στην σωματική έκφραση, ενώ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεξεργαστούν μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, τα οποία είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να...